კონტაქტი
კონტაქტი

მოქალაქეობის არმქონე პირები მომსახურების საფასურს აღარ გადაიხდიან

01 მაი, 2022

მოქალაქეობის არმქონე პირები მომსახურების საფასურს აღარ გადაიხდიან

01 მაი, 2022

2022 წლის 1 მაისიდან, მოქალაქეობის არმქონე პირებისთვის შესაბამისი სტატუსის დადგენისა და საქართველოს მოქალაქეობის ჩვეულებრივი წესით მინიჭების შესახებ განცხადების წარდგენისთვის განსაზღვრული მომსახურების საფასური გაუქმდა.

 

საქართველოს მთავრობის №217 დადგენილებაში განხორციელებული ცვლილებების თანახმად, საქართველოში მოქალაქეობის არმქონე პირები, რომლებსაც სურთ, მიიღონ მოქალაქეობის არმქონე პირის სტატუსი, ამ მომსახურების საფასურს აღარ გადაიხდიან. ცვლილებების განხორციელებამდე, საქართველოში მოქალაქეობის არმქონე პირის სტატუსის მოპოვების საფასური 25 ლარს შეადგენდა (შემცირებული 50 ლარიდან).

 

გარდა ამისა, მომსახურების საფასურს ასევე აღარ გადაიხდიან საქართველოში მოქალაქეობის არმქონე პირები, რომლებსაც ნატურალიზაციის გზით საქართველოს მოქალაქეობის მიღება სურთ. ხსენებულ ცვლილებებამდე, საქართველოს მოქალაქეობის ჩვეულებრივი წესით მინიჭებისთვის განსაზღვრული საფასური 50 ლარს შეადგენდა.

 

მოქალაქეობის არმქონე პირის სტატუსის მიღების საფასურის შემცირება საქართველოს მთავრობის მიერ 2019 წელს, მოქალაქეობის არმქონე პირების შესახებ მაღალი დონის სეგმენტის ფარგლებში აღებული ვალდებულების შედეგია, რომლის მიზანიც მოქალაქეობის არმქონე პირების იდენტიფიცირება და დოკუმენტირება იყო.
 

სხვა სიახლეები

იხილეთ ყველა
21 მარ, 2024
მოქალაქეობის არმქონეობის ევროპული ქსელის ინდექსს საქართველო დაემატა
news
05 დექ, 2023
2024 წლის 1 იანვრიდან ამოქმედდება ცვლილებები საქართველოს მოქალაქეობის მოპოვების პროცედურებში
news
27 აპრ, 2023
საქართველო პირველად მოხვდა „მოქალაქეობის არმქონეობის შესახებ ევროპული ქსელის“ ანგარიშში
news
29 მარ, 2023
„უფლებები საქართველომ“ მოქალაქეობის არქონის პორტალი - Stateless.ge - აამოქმედა
news
20 დექ, 2022
მოქალაქეობის არმქონე პირების იდენტიფიცირებისა და დოკუმენტირებისთვის საქართველოში „კარდაკარ“ კამპანია
news
18 ოქტ, 2022
მოქალაქეობის არქონის საკითხებზე რეგიონებში საინფორმაციო შეხვედრები გაიმართა
news
02 თებ, 2021
„უფლებები საქართველო“ მოქალაქეობის არმქონეობის საკითხზე მომუშავე ორგანიზაციების ევროპულ ქსელს - ENS-
news
09 ივლ, 2020
„უფლებები საქართველომ“ მოქალაქეობის არმქონე პირებისთვის უფასო სამართლებრივი დახმარების გაწევა დაიწყო
news
unhr

პორტალი შექმნილია საქართველოში გაეროს ლტოლვილთა უმაღლესი კომისრის წარმომადგენლობის  ფინანსური მხარდაჭერით. პორტალზე გამოქვეყნებული ინფორმაცია არ წარმოადგენს გაეროს ლტოლვილთა უმაღლესი კომისრის მოსაზრებას.