კონტაქტი
კონტაქტი

„უფლებები საქართველომ“ მოქალაქეობის არქონის პორტალი - Stateless.ge - აამოქმედა

29 მარ, 2023

„უფლებები საქართველომ“ მოქალაქეობის არქონის პორტალი - Stateless.ge - აამოქმედა

29 მარ, 2023

ადამიანები, რომლებიც საქართველოში ცხოვრებენ, მაგრამ არც ერთი ქვეყნის მოქალაქეობა არ აქვთ, თავიანთი უფლებებისა და მნიშვნელოვანი სახელმწიფო სერვისების შესახებ ამომწურავი ინფორმაციის მიღებას სპეციალური ვებპორტალის - Stateless.ge-ს მეშვეობით შეძლებენ.

 

მოქალაქეობის არქონის პორტალი „უფლებები საქართველოს“ მიერ, საქართველოში გაეროს ლტოლვილთა უმაღლესი კომისრის წარმომადგენლობის (UNHCR) მხარდაჭერით შეიქმნა. პორტალის მეშვეობით, დაინტერესებული პირები გაეცნობიან მოქალაქეობის არმქონე პირის სტატუსის მიღების პროცედურას, მოქალაქეობის არქონის სფეროში არსებულ საერთაშორისო და ეროვნულ კანონმდებლობასა და მიმდინარე მოვლენებს, ინფორმაციას საქართველოს მოქალაქეობის მოპოვების, ასევე, საიდენტიფიკაციო დოკუმენტების მიღების, განათლების, სოციალური დაცვისა და ჯანდაცვის სერვისების შესახებ. პორტალის კონტენტი ხელმისაწვდომია სამ ენაზე - ქართულად, ინგლისურად და რუსულად.

 

მოქალაქეობის არქონის გამო ადამიანებს არაერთი დაბრკოლება ექმნებათ თავისუფლად ცხოვრებაში, საკუთრების ფლობასა და განკარგვაში, მიმოსვლასა და მოგზაურობაში, ასევე, სხვადასხვა სერვისზე წვდომაში. დღეისათვის, მსოფლიოში სულ მცირე 10 მილიონი ადამიანი მოქალაქეობის არმქონეა.

 

საქართველოში მოქალაქეობის არმქონე პირთა რიცხვი მცირეა, თუმცა, გაეროს წევრი სხვა სახელმწიფოების მსგავსად, საქართველო აქტიურად მუშაობს სახელმწიფოში მოქალაქეობის არქონის პრობლემის აღმოფხვრისა და მოქალაქეობის არმქონე პირებისთვის ადამიანის უფლებებით თავისუფლად და სრულფასოვნად სარგებლობის შესაძლებლობის შექმნისთვის.

 

„უფლებები საქართველო“ უფასო სამართლებრივ დახმარებას უწევს მოქალაქეობის არმქონე პირებს, რათა მათ შესაბამისი სამართლებრივი სტატუსის მიღება და უფლებებით დაუბრკოლებლად სარგებლობა შეძლონ. ორგანიზაცია ასევე მჭიდროდ თანამშრომლობს შესაბამის სახელმწიფო უწყებებთან ქვეყნის მასშტაბით მოქალაქეობის არმქონე პირების იდენტიფიცირებისთვის. აღნიშნული საქმიანობა ხორციელდება გაეროს ლტოლვილთა უმაღლესი კომისარის წარმომადგენლობის (UNHCR) მხარდაჭერით მიმდინარე პროექტის - „ლტოლვილების, თავშესაფრის მაძიებლების, ჰუმანიტარული სტატუსის მქონე და მოქალაქეობის არმქონე პირების დაცვა და გაძლიერება საქართველოში“ - ფარგლებში.

 

სხვა სიახლეები

იხილეთ ყველა
21 მარ, 2024
მოქალაქეობის არმქონეობის ევროპული ქსელის ინდექსს საქართველო დაემატა
news
05 დექ, 2023
2024 წლის 1 იანვრიდან ამოქმედდება ცვლილებები საქართველოს მოქალაქეობის მოპოვების პროცედურებში
news
27 აპრ, 2023
საქართველო პირველად მოხვდა „მოქალაქეობის არმქონეობის შესახებ ევროპული ქსელის“ ანგარიშში
news
20 დექ, 2022
მოქალაქეობის არმქონე პირების იდენტიფიცირებისა და დოკუმენტირებისთვის საქართველოში „კარდაკარ“ კამპანია
news
18 ოქტ, 2022
მოქალაქეობის არქონის საკითხებზე რეგიონებში საინფორმაციო შეხვედრები გაიმართა
news
01 მაი, 2022
მოქალაქეობის არმქონე პირები მომსახურების საფასურს აღარ გადაიხდიან
news
02 თებ, 2021
„უფლებები საქართველო“ მოქალაქეობის არმქონეობის საკითხზე მომუშავე ორგანიზაციების ევროპულ ქსელს - ENS-
news
09 ივლ, 2020
„უფლებები საქართველომ“ მოქალაქეობის არმქონე პირებისთვის უფასო სამართლებრივი დახმარების გაწევა დაიწყო
news
unhr

პორტალი შექმნილია საქართველოში გაეროს ლტოლვილთა უმაღლესი კომისრის წარმომადგენლობის  ფინანსური მხარდაჭერით. პორტალზე გამოქვეყნებული ინფორმაცია არ წარმოადგენს გაეროს ლტოლვილთა უმაღლესი კომისრის მოსაზრებას.